top of page

Galerie voor hedendaagse en actuele kunst.

In de afgelopen 35 jaar heeft Contempo zich ontwikkeld tot een actieve deelnemer aan de Nederlandse kunstbeurzen met een prachtige eigen galerieruimte in Rotterdam.

Mark Slegers en Peter Koopmans kiezen bewust voor een beperkt aantal te vertegenwoordigen kunstenaars die voor langere tijd aan de galerie verbonden zijn en voor een lange periode hun beeldkracht behouden.

Galerie

Heemraadssingel 119
3022 CC Rotterdam
Bezoek alleen op afspraak

Contempo is vertegenwoordigd op de kunstbeurzen: KunstRai en PAN Amsterdam en werkt mee aan verschillende tentoonstellings initiatieven.

CONTEMPO

Contact

+31 (0)6 - 51 88 71 66

(Peter Koopmans)


+31 (0)6 - 53 26 32 79 (Mark Slegers)

info@contempo.info

Aanschaf is mogelijk met de KunstKoop van het Mondriaan Fonds.

KVK: 170.62.115 - BTW: NL.00.90.80.594.B.01 - IBAN: NL29 INGB 0000 1397 60 - BIC: INGBNL2A

2020  Contempo Galerie / www.mijneigenplatform.nl

                                                                   Contempo werkt volgens de Gallery Fair Practice Code

  1. De betrokken galerie legt de relatie tussen galerie en kunstenaar schriftelijk vast, inclusief afspraken over de duur van de overeenkomst, prijzen en eventuele kortingen. Andere mogelijke onderwerpen om in dit document vast te leggen zijn: monitoring en evaluatie van de afspraken, streefdoelen van beide partijen (bijvoorbeeld wat betreft zichtbaarheid in het buitenland), de relatie met een tweede galerie, afspraken over het verrekenen van mogelijke kortingen, over opdrachten van derden, of de verrekening van andere kosten zoals transport, fotografie, verzekeringen of opbouw van een tentoonstelling. 

  2. De kunstenaar blijft eigenaar van diens werk tot het moment van volledige betaling aan de galerie, met uitzondering van secundaire handel. Dit geldt ook in geval van faillissement en/of beslaglegging van de galerie.

  3. De galerie zal de kunstenaar binnen 60 dagen na verkoop of in ieder geval aan het eind van het betreffende kwartaal, van diens werk het volledige kunstenaarsdeel van de met de klant overeengekomen verkoopprijs uitbetalen, eventueel voorzien van de naam en adresgegevens van de koper, en een kopie van de factuur.

  4. Onverkochte kunstwerken in het beheer van de galerie dienen te allen tijde en binnen een maand aan de kunstenaar te worden geretourneerd indien deze daarom vraagt.

  5. De verhouding van galeries onderling mag er een zijn van competitie en concurrentie, maar dient in alle opzichten loyaal aan de belangen van de betrokken kunstenaar te zijn, in het geval dat verschillende galeries eenzelfde kunstenaar vertegenwoordigen. In het geval dat een galerie exclusief met een kunstenaar werkt, derhalve als ‘moedergalerie’ voor deze kunstenaar fungeert, en een andere galerie wil met deze kunstenaar een tentoonstelling organiseren, dan dienen de betrokken partijen schriftelijke afspraken te maken over de condities waaronder een tentoonstelling kan plaatsvinden .

  6. De galerie wordt geacht deskundig en vakbekwaam te zijn en deze deskundigheid en vakbekwaamheid te onderhouden.

  7. De galerie staat in voor de echtheid van het werk dat zij verkoopt. In het geval dat vast komt te staan dat een werk naar het oordeel van een erkende onafhankelijke partij onecht is, zal de galeriehouder het werk terugnemen en het bedrag dat de klant hiervoor betaald heeft restitueren.

  8. Een galerie vermeldt op de website de doelstellingen, het programma, de werkwijze en het kunstenaarsbestand van die galerie.

  9. Een galerie wordt geacht in haar handelen de Fair Practice code (fairpracticecode.nl) te volgen, die onder meer een waarborg biedt tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de galerie of daarbuiten.

bottom of page